Więcej środków na PFRON

Więcej środków na PFRON
Fot. Krystian Maj / KPRM

Rada Ministrów rozpatrzyła we wtorek wniosek w sprawie uchwały nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Jak informuje w komunikacie Kancelaria Premiera, Rada Ministrów podjęła kierunkową decyzję w sprawie przeznaczenia większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie.

Źródło: KPRM
Print Friendly, PDF & Email