Szkolenie dla bezrobotnych z zakresu zakładania własnej firmy

Jesteś osobą bezrobotną i planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Brakuje ci jednak doświadczenia w tych sprawach – nie szkodzi. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu oraz centrum Pracy i Pomocy w Elblągu organizują bezpłatne szkolenie z zakresu aspektów prawnych, organizacyjnych i psychologicznych wynikających z założenia własnej firmy. Zajęcia warsztatowe odbędą się od 16 do 19 listopada.

Zajęcia adresowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i mają na celu określenie predyspozycji zawodowych do pracy w charakterze przedsiębiorcy oraz wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę dotyczącą uruchamiania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godzinę 10:00 16 listopada w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu mieszczącej się na ulicy Bema 54 (I piętro pok. 103).

Pierwszego dnia warsztaty poprowadzą doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W kolejnych dniach w warsztatach wezmą udział eksperci, którzy przybliżą wszystkim uczestnikom omawianą na zajęciach tematykę.

Zapisy można zgłaszać, jeszcze tylko dzisiaj, telefonicznie pod numerem 55 236 03 60 wew. 272, 55 232 40 10 wew. 272 lub osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Bema 54 w pokoju nr 105 w godzinach od 7:30 do 15:30. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6152

Print Friendly, PDF & Email