Stypendia dla utalentowanych

Stypendia dla utalentowanych
Fot. Adminstrator

Trwa kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka”. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów utalentowanych, pochodzących z niezamożnych rodzin. Wnioski przyjmowane będą w biurze Fundacji Elbląg do 28 lipca br.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej. Kierowany jest on do uczniów i studentów wybitnie uzdolnionych w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych czy artystycznych, pochodzących z niezamożnych rodzin, głównie zamieszkałych w małych miejscowościach, mających ciekawy pomysł na swój własny rozwój.

Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi, m.in. z Fundacją Elbląg. Organizacje te lepiej niż ARF znają otoczenie kandydatów do stypendium, dzięki czemu na podstawie złożonych wniosków są w stanie przygotować ich profile, które następnie przesyłane są do organizatora. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powoływana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości do 300 zł/m–c. Przeznaczane mogą być m.in. na zakup podręczników, opłacanie czesnego, kursów i zajęć pozalekcyjnych czy też na zakup materiałów do rozwijania twórczości artystycznej stypendysty.

Regulamin Programu Stypendialnego „Agrafka” oraz wniosek nominacyjny dostępne są na www.fundacja.elblag.pl lub w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Zgłoszenia wypełnione wyłącznie komputerowo przyjmowane będą do 28 lipca w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.

  Karolina Trojan Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12849

Print Friendly, PDF & Email