Społeczeństwo: W Poznaniu książki seniorom dostarczy bibliotekarz

Społeczeństwo: W Poznaniu książki seniorom dostarczy bibliotekarz

Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła pilotażowy projekt przeznaczony dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie miasta Poznania, którzy z racji stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki. Tym osobom bibliotekarze dowiozą książki do domu.

Dzięki temu pilotażowemu projektowi objęci programem czytelnicy – do tej pory pozbawieni dostępu do zbiorów bibliotecznych – będą mogli wypożyczać książki, audiobooki, filmy (wg Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług BR – jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości).

Seniorzy chcący skorzystać z nowej usługi będą składali zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań tel. 61–646–33–44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–20:00. Pracownicy Biura przyjmując zgłoszenie zapiszą je w odpowiednim formularzu, zawierającym dane niezbędne do identyfikacji czytelnika wraz z informacją o preferencjach czytelniczych lub konkretnych zmówionych tytułach. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu realizacji usługi do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem. Następnie wybrani pracownicy 4 filii rejonowych Biblioteki Raczyńskim, wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu – w poniedziałki, w godzinach od 11.30 do 14.30.

Źródło: ww.bracz.edu.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17518