Społeczeństwo: Rozmawiali o sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie

Społeczeństwo: Rozmawiali o sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie
Fot. Adminstrator

O sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie w ich zdrowieniu rozmawiali uczestnicy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji.

Spotkanie dotyczyło m.in. projektu rozporządzania w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakłada, utworzenie sieci powiatowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

– Centra miałyby świadczyć zintegrowaną opiekę, zapewniając ciągłość i kompleksowość świadczeń. Zintegrowana opieka oznacza ofertę poradni zdrowia psychicznego, mobilny zespół świadczący pomoc osobom, które nie mogą dotrzeć do poradni, dzienny oddział psychiatryczny oraz opiekę całodobową. Bardzo istotna jest integracja opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego zapewnianego w ramach pomocy społecznej (np. hostele, środowiskowe domy samopomocy, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych) oraz edukacji – tłumaczył Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

Obecni na spotkaniu starostowie przedstawiali dobre praktyki funkcjonujące w ich powiatach.

W województwie lubuskim rzecznik patronuje porozumieniu na rzecz tworzenia powiatowych centrów wsparcia psychicznego dla młodzieży. Porozumienie, którego liderem jest Marszałek Województwa łączy wiele instytucji i organizacji społecznych. W Wieliczce, na bazie funkcjonującego środowiskowego domu samopomocy, przygotowano lokal pod Centrum Zdrowia Psychicznego. – Czekamy tylko na możliwość wystartowania z usługami – wyjaśnili przedstawiciele Fundacji „Leonardo”, wspierający w zdrowieniu osoby po kryzysach psychicznych. W Radomiu Gospoda „Jaskółeczka” zatrudnia osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.

Zdaniem RPO należy czerpać z takich pozytywnych lokalnych przykładów, wymieniać się pomysłami i doświadczeniami. Niezwykle ważna jest także otwartość i wsparcie ze strony samorządów.

Źródło: rpo.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14899

Print Friendly, PDF & Email