Społeczeństwo: Prawo jazdy na ciężarówki dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Społeczeństwo: Prawo jazdy na ciężarówki dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Fot. Adminstrator

Powstał projekt nowelizacji ustawy pozwalający osobom z niepełnosprawnością słuchu zdobyć prawo jazdy kategorii C i C1. Trafi on pod głosowanie w Sejmie, a jeśli zostanie zaakceptowany, niepełnosprawny będzie mógł ubiegać się o uprawnienie po dwóch latach od zdania egzaminu na samochody osobowe.

Proponowana przez posłów nowelizacja jest zapewnieniem, że całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie będzie przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C i C1, a nabyta niepełnosprawność słuchowa nie będzie powodem do cofnięcia posiadanych uprawnień. Obecnie osoby niedosłyszące i niesłyszące nie mogą się ubiegać o prawo jazdy na samochody ciężarowe właśnie z powodu swojej niepełnosprawności. 

Sejmowa komisja infrastruktury po pierwszym czytaniu i rozpatrzeniu projektu ustawy wniosła o jego uchwalenie. Zmiana pozwolą osobom niepełnosprawnym zdobyć nowe kompetencje, co przełoży się na większe możliwości zatrudnienia. 

Nowa ustawa daje także możliwość osobom niesłyszącym i niedosłyszącym nieodpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego podczas egzaminu państwowego. Do tej pory, ze względu na brak zapisów prawnych regulujących tę kwestię, niepełnosprawne osoby nierzadko miały problemy ze zrozumieniem poleceń i komunikacją z egzaminatorem. Nawet, gdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wyraził zgodę na pomoc tłumacza, jego koszty musiał ponieść egzaminowany.

Chcąc uzyskać prawo jazdy kategorii C lub C1, osoby z niepełnosprawnością słuchu będą musiały mieć prawo jazdy kategorii B od minimum dwóch lat.

Poparcie dla nowelizacji zadeklarowały wszystkie kluby parlamentarne. Miałaby ona wejść w życie 1 października tego roku.

Źródło: sejm.gov.pl

  oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18105 

Print Friendly, PDF & Email