Społeczeństwo: O prawach osób niepełnosprawnych w jednym miejscu

Społeczeństwo: O prawach osób niepełnosprawnych w jednym miejscu

Dzięki współpracy Fundacji Widzialni i Orange Polska powstała platforma internetowa MamPrawoDo, która ma pomóc osobom niepełnosprawnym uzyskać kompleksowe i przystępne w formie informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień.

– W codziennej pracy bardzo często otrzymujemy sygnały bezpośrednio od użytkowników internetu, którzy napotykają na trudności w dostępie do różnego rodzaju usług. Nie tylko e–administracji, ale również usług biznesowych – mówi Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni. – MamPrawoDo wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Jako pierwsze na stronie internetowej mamprawodo.pl zostały umieszczone prawa dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych, jakie przysługują niepełnosprawnym użytkownikom – dodaje Marcinkowski.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Celem projektu jest także motywowanie przedsiębiorców do otwarcia się na osoby niepełnosprawne i uwzględnienie ich potrzeb, a także promowanie dobrych praktyk w zakresie dostępności. Ostatni spis powszechny pokazał, że w Polsce żyje około 4,7 mln osób niepełnosprawnych.

Źródło www.niepelnosprawni.gov.pl

Fot. mamprawodo.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17263 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.