Społeczeństwo: Nowe hospicjum i centrum wsparcia w Toruniu

Społeczeństwo: Nowe hospicjum i centrum wsparcia w Toruniu

W kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu stanie nowy gmach Hospicjum „Światło”. W sąsiedztwie lecznicy powstanie też Centrum Wsparcia Informacyjnego i Koordynacyjnego dla rodzin i opiekunów osób wymagających opieki długoterminowej i seniorów. Zawarcie umowy na dofinansowanie budowy hospicjum ze środków RPO oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia centrum odbyło się 13 września w siedzibie hospicjum.

– Centrum informacyjne będzie całkowicie nową instytucją wspierającą rodziny pacjentów, którzy wymagają stałej opieki. Chcielibyśmy, by świadczyło całodobową pomoc dla rodzin, które często nagle znalazły się w tej trudnej sytuacji. Chodzi między innymi o przygotowanie bliskich do pełnienia opieki pielęgnacyjnej w domach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Działające od 1993 roku toruńskie Hospicjum Światło, prowadzone przez Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, było jednym z pierwszych ośrodków udzielających świadczeń paliatywno–hospicyjnych w Polsce. Obecnie placówka działa przy XVIII–wiecznym barokowym dworze, tzw. „Prezydentówce” (ul. Grunwaldzka 64). Hospicjum dysponuje 23 łóżkami, rocznie przyjmuje około 400 pacjentów.

Budowa nowego hospicjum dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych rozwiąże problemy lokalowe ośrodka, poprawi komfort pacjentów i pozwoli dostosować warunki świadczenia opieki paliatywnej do najnowocześniejszych standardów. Projekt zrealizuje marszałkowska spółka Kujawsko–Pomorskie Inwestycje Medyczne w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.

Przy ulicy św. Józefa 53–59 powstanie nowoczesny dwukondygnacyjny gmach, w którym znajdzie się 24–łóżkowy oddział z pokojami jedno– i dwuosobowymi, izbą przyjęć, salą rehabilitacji oraz między innymi kuchnią, kaplicą i oranżerią. Lepszemu samopoczuciu pacjentów i ich rodzin będzie sprzyjało także sąsiedztwo parku Biały Dwór, którego rewitalizacja planowana jest w ramach odrębnej inwestycji.

W budynku „Prezydentówki” powstanie Centrum Wsparcia Informacyjnego i Koordynacyjnego, świadczące w trybie ciągłym profesjonalne wsparcie dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych oraz seniorów wymagających stałej opieki. Sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie utworzenia centrum są marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Tomasz Krzysztyniak.

Bliscy osób chorych i niesamodzielnych seniorów otrzymają w centrum wsparcie psychologiczne i pomoc prawną, uzyskają też informację o przysługujących im świadczeniach, możliwości uzyskania pomocy szpitalnej oraz działających regionie wyspecjalizowanych instytucjach pomocowych i opiekuńczych. Placówka pomoże rodzinom, które opiekują się chorymi w domach w uzyskaniu praktycznej wiedzy na temat technik pielęgnacji i rehabilitacji oraz podstawowej obsługi sprzętu medycznego. Będzie prowadzić między innymi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego, planuje też projekty z zakresu teleopieki i telemedycyny. Centrum będzie również prowadzić działalność charytatywną i promować ideę wolontariatu.

Całkowita wartość projektu obejmującego budowę hospicjum, prace konserwacyjne w budynku „Prezydentówki” i zakup wyposażenia dla centrum wsparcia dla rodzin to ponad 10 milionów złotych. Na tę kwotę złoży się 6 milionów złotych dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego, wsparcie z budżetu województwa w wysokości 2 milionów złotych oraz wkład partnera wynoszący 3 miliony złotych. Realizacja inwestycji potrwa do końca 2019 roku. Umowę w sprawie dofinansowania projektu ze środków RPO podpisali marszałek Piotr Całbecki oraz prezes KPIM Aleksander Szczęsny. W spotkaniu uczestniczył też radny sejmiku województwa Waldemar Przybyszewski.

  Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18817