Społeczeństwo: Jak kontaktujemy się z ZUS–em?

Społeczeństwo: Jak kontaktujemy się z ZUS–em?

Rośnie popularność kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez internet i telefon. W niecałe 2,5 roku ZUS przyjął ponad 9 mln wniosków w formie elektronicznej i praktycznie taką samą liczbę połączeń telefonicznych na swojej infolinii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma około 25 mln klientów: ubezpieczonych, emerytów i rencistów oraz płatników składek – najczęściej przedsiębiorców. Każdego roku przez sale obsługi klienta przewija się ponad 20 mln osób. Od początku 2016 roku do końca maja 2018 r. ZUS obsłużył na swoich salach 48,5 mln klientów. Największe grono z nich, bo prawie 19 mln stanowili emeryci i renciści.

Oddział ZUS w Elblągu od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. obsłużył ponad 540 tys. osób. Tylko w pierwszym półroczu br. salę obsługi klientów odwiedziło prawie 108 tys. osób. Największą grupę stanowili emeryci i renciści. W ciągu dwóch i pół roku odnotowano 213,5 tys. wizyt klientów informacji emerytalno–rentowej. Drugą liczną grupę klientów na salach obsługi klientów stanowili płatnicy składek.

W ciągu dwóch i pół roku obsłużonych zostało prawie 172 tys. osób. Natomiast 126 tys. klientów skorzystało z porad ekspertów przy stanowisku zasiłkowym. W związku z tym, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma coraz więcej pracowników posługujących się językiem migowym , wzrasta również liczba klientów korzystających ze stanowiska dla osób niesłyszących. W 2016 r. z takiej usługi skorzystało tylko 118 osób, w 2017 r. – 291 osób, natomiast w pierwszym półroczu tego roku było już 109 klientów.

Co ciekawe, niecałego roku trzeba było by blisko 600 doradców emerytalnych, którzy pojawili się we wszystkich placówkach ZUS w połowie ubiegłego roku, doradziło ponad 2 mln osób.
Średniomiesięcznie każdy pracownik sali obsługi klientów ZUS, obsługuje w granicach 540 osób.

Przeciętny czas oczekiwania na obsługę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to jedynie nieco ponad 5 minut. Jest to bardzo krótki czas oczekiwania i dlatego stawia to Zakład w czołówce instytucji najsprawniej obsługujących klientów. ZUS systematycznie dopasowuje swoje usługi do najbardziej priorytetowych potrzeb klientów. Od zeszłego roku funkcjonują już stanowiska doradców emerytalnych, doradców płatników składek, a także od niedawna doradców ds. e–ZLA.

Z każdym rokiem da się zauważyć rosnącą liczbę klientów, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje przez internet i telefon. Dziś już 2,4 mln klientów ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych.

W ciągu nieco ponad roku liczba zarejestrowanych profili na PUE ZUS wzrosła o 600 tysięcy. W niecałe 2,5 roku za pośrednictwem platformy internetowej klienci złożyli w ZUS 9,1 mln wniosków.

Za pośrednictwem elektronicznego oprogramowania Płatnik, Zakład przyjął w tym czasie 163 mln dokumentów ubezpieczeniowych. Co roku rośnie liczba obsługiwanych przez ZUS połączeń telefonicznych.

W ubiegłym roku było to już 3,7 mln, czyli o 400 tys. więcej niż w 2016 r. Do końca maja tego roku pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej obsłużyli już blisko 2 mln połączeń.

Wszystkie działania skierowane w kierunku naszych klientów, min. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, tworzenie nowych punktów doradczych a także unowocześnianie kanałów kontaktu sprawia, że nasi klienci są coraz bardziej zadowoleni z wizyt w ZUS.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18448