Społeczeństwo: Forum za nami

Społeczeństwo: Forum za nami

Twórczość powstała w ZAZ–ach i WTZ–ach, prezentacja instytucjonalnych możliwości wsparcia i wynalazków, prelekcje i wykłady – to tylko część wydarzenia, które skupiło prawie 200 uczestników zainteresowanych działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizował 17 września br.  pierwsze Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Przedsięwzięcie skierowane było w szczególności do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Wśród ponad 170 uczestników były także osoby i przedstawiciele podmiotów  działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Były całe rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.

W Forum z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczyli: Barbara Owsiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezesa, Nina Putyło – Zastępca Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, Aleksander Borkowski – Zastępca Dyrektora Oddziału w Jaśle, Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy oraz Dorota Kijowska, Justyna Rusek i Alicja Kochanowicz–Grabuś z rzeszowskiego Oddziału.

Zostało ono otwarte przez dr Wergilusza Gołąbka – Rektora WSIiZ, Barbarę Owsiak – Wicedyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, Ninę Putyło– Zastępcę Dyrektora Oddziału w Rzeszowie oraz Ewę Leniart – Wojewodę Podkarpackiego.

– Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy w pierwszym panelu, można było także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służył temu drugi panel Forum, w którym była mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostały urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością.  Dzięki Stowarzyszeniu RAMPA można było zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej, czyli tak zwanej rampy nastawnej, tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.

Podczas trwania forum uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawy przygotowane przez podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także „na żywo” zobaczyć jak wygląda ich praca.

Partnerami merytorycznymi Forum byli: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz podkarpackie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Fot. Tomasz Kudasik, Portal Rampa – pokonujemy bariery, www.rampa.net.pl 

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18833