Społeczeństwo: Co nas czeka na forum?

Społeczeństwo: Co nas czeka na forum?
Fot. Adminstrator

Już niebawem w Rzeszowie po raz pierwszy odbędzie się Podkarpackie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – wydarzenie, na które zdecydowanie warto się wybrać. Sprawdź, co znajdzie się w programie.

Podkarpackie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, organizowane przez Rzeszowski Odział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to inicjatywa, która może zainteresować każdą osobę zainteresowaną tematem niepełnosprawności, będzie bowiem okazją do wielokierunkowej dyskusji i wymiany wiedzy.

– Zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji – podkreśla Regionalny Rzecznik ZUS w województwie podkarpackim Wojciech Dyląg.

Wydarzenie odbędzie się 17 września w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na gości czekają wykłady, prezentacje różnego rodzaju technologii dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, spotkania z ciekawymi gośćmi i projekcje filmów.

Poniżej prezentujemy pełny program wydarzenia.

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 Rozpoczęcie

Panel pierwszy: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

9:10 „Kompleksowe wsparcie rządu dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi”

– Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

9:30 „ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnością”

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie

9:45 „Formy wsparcia kierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia za pośrednictwem PFRON”

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

10:00 „Wsparcie kierowane do organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych”

– Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

10:15 „Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące osobom ze znacznym

stopniem niepełnosprawności do 1 lipca 2018 r.”

– Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

10:30 „Metodyka kompleksowej oceny zdolności do pracy do celów aktywizacji zawodowej

osób niepełnosprawnych”

– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

10:45 „E–kompetencje osób z niepełnosprawnością narządu wzroku”

– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

11:00 „Innowacyjny system wsparcia mobilności osób z niepełnosprawnościami wdrażany na podstawie badań przeprowadzanych w Instytucie Transportu Samochodowego”

– Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa

11:15 Prezentacja pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 Urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością

 (parking przed budynkiem Uczelni) – prelekcja interaktywna

Przerwa

Panel drugi: „Dobre praktyki” – czyli porozmawiajmy.

11:45 „Bezpieczna praca osób niepełnosprawnych” – „Niepełnosprawny na rynku pracy”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie

12:00 Portal RAMPA – pokonujemy bariery

12:15 „Model społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie Centrum Usług

Motoryzacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami działającego przy Instytucie Transportu

Samochodowego” – Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa

12:30 „Stacje Kontroli Pojazdów wobec wyzwań związanych z nowymi technologiami w motoryzacji

osób z niepełnosprawnościami” – Instytut Transportu Samochodowego – Warszawa

12:45 Projekcja filmu – prezentującego dobre praktyki podkarpackich organizacji pożytku publicznego

na rzecz osób z niepełnosprawnością

– Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”, Stowarzyszenie Reumatyków

i ich sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj dalej”, Polskie Towarzystwo

Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Most”, Fundacja Rudek dla Życia, Polskie Stowarzyszenie

Diabetyków – Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, Stowarzyszenie

„Rzeszowski Klub Amazonka”

13:15 Wsparcie dla dzieci i ich rodzin – Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci

13:25 ,,Pierwsza pomoc – sytuacja nagła i standardowa”

– Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

13:40 ,,Wczesna rehabilitacja, szansą szybkiego powrotu do zdrowia”

– Fundacja Rudek dla Życia

13:50 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego”

– Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

14:00 „Hydepark” – warto rozmawiać

– wymiana doświadczeń oraz wskazanie na efekty działań organizacji działających

na rzecz osób z niepełnosprawnością i uczestników Forum

14:30 Podsumowanie Forum.

Interaktywny pokaz ciągły (prezentacje pojazdów, urządzeń oraz technologii) będzie trwał w godz. 9:00–14:00. W tym samym czasie dostępne będą: stoiska informacyjno–eksperckie, poradnictwo, prezentacje, wystawy. Na Forum pojawią się: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Transportu Samochodowego, organizacje pożytku publicznego oraz warsztaty terapii zajęciowej. W godz. 11:00–13:00 przewidziano prezentację wynalazku skonstruowanego w Politechnice Rzeszowskiej przez prof. S. Miechowicza.

Wstęp jest wolny, istnieje możliwość rezerwacji miejsc (tel. 17 867 52 18 lub email: szkolenia.rzeszow@zus.pl).

Razem z Tobą objęło patronat nad Podkarpackim Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18708 

Print Friendly, PDF & Email