Społeczeństwo: CIS ERKON – trwa rekrutacja

Społeczeństwo: CIS ERKON – trwa rekrutacja
Fot. Adminstrator

Masz od 15 do 64 lat? Jesteś osobą pełnosPrawo

Projekt skierowany jest do osób: wieku 15–64 lat; pełnosPrawo

Jak się zgłosić?

Zapisać się do projektu można w siedzibie ERKON–u przy ul. Związku Jaszczurczego 15 Elbląg. W razie potrzeby specjaliści mogą dotrzeć do beneficjenta. Rekrutacja jest wieloetapowa (przebieg rekrutacji: wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych z trenerem pracy oraz psychologiem, rekrutacja pogłębiona – spotkanie i wypełnianie dokumentów z doradcą zawodowym, a następnie z psychologiem, wizyta u lekarza medycyny pracy, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie).

Dlaczego warto?

Uczestnik projektu otrzymuje comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez cały okres trwania projektu – do momentu podjęcia pracy.

Beneficjent jest objęty wsparciem przez rok, głównym celem projektu jest znalezienie stałej pracy dostosowanej do potrzeb oraz możliwości beneficjenta. W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe (dostosowane indywidualnie do beneficjenta) oraz praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy lub na pracowniach wewnętrznych – pracownia krawiecka, pracownia rzemiosł różnych, pracownia opiekuńcza.

Jak to wygląda?

Przez cały okres trwania projektu beneficjent jest objęty wsparciem trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty ds. aktywizacji społeczno–zawodowej, coacha oraz pracownika socjalnego. Spotkania odbywają się kilka razy w miesiącu z każdym ze specjalistów. W sytuacji gdy beneficjent podejmie zatrudnienie, nadal jest w projekcie, prowadzimy wtedy tzw. monitoring pracy, czyli utrzymujemy stały kontakt, beneficjent może korzystać ze wsparcia specjalistów według potrzeb.

Przebieg realizacji projektu:

– Zebranie grupy

– 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu)

– Spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym

– Praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy

– Szkolenia

– Zatrudnienie i monitoring

                            Red.                                   Wersja oryginalna wpisu dostępna pod adresem http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk=19212

Print Friendly, PDF & Email