Społeczeństwo: Będą wspierać niepełnosprawną młodzież

Społeczeństwo: Będą wspierać niepełnosprawną młodzież

1 marca br. Wielkopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczego Hufca Pracy (OHP) podpisał porozumienie z Dyrektorem Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie skutecznego i kompleksowego wsparcia niepełnosprawnej młodzieży.

Osoby niepełnosprawne często bez pomocy nie są w stanie rozpocząć aktywności zawodowej, głównie ze względu na wysokie koszty podejmowania tej aktywności oraz ograniczenia, wynikające z niepełnosprawności. W ramach współpracy niepełnosprawna młodzież skupiona w OHP otrzymają niezbędną wiedzę na temat możliwości kształcenia, zatrudnienia i samozatrudnienia oraz uzyskania pomocy zapewniającej im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym finansowych ze środków PFRON. Strony porozumienia zadeklarowały wzajemną merytoryczną pomoc w rozwiązywaniu problemów, udzielaniu konsultacji oraz wsparcie w kwestiach inicjatyw służących aktywizacji społecznej i zawodowej środowiska osób z niepełnosprawnością. Przyszła współpraca ma stworzyć warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego niepełnosprawnej młodzieży.

Źródło: ohp.poznan.pl

  Oprac.AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15385