Seniorzy sportu założyli Elbląski Sportowy Klub ”Nestor”

Byli elbląscy sportowcy, sędziowie, trenerzy i działacze utworzyli grupę inicjatywną, która na spotkaniu w dniu 27 września, w siedzibie MOSiR powołała Stowarzyszenie Sportowe o nazwie Elbląski Sportowy Klub ”Nestor”. Skupia on osoby powyżej 60 roku życia. W gronie założycieli Stowarzyszenia są przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w Elblągu i osoby profesją zawodową związane ze sportem. Między innymi: Helena Pilejczyk, Roman Rycke, Jerzy Kwietniewski, Zdzisław Rogacewicz, Edmund Szwed, Mieczysław Pleśniak, Marek Wnuk, Jerzy Kuczyński, Andrzej Minkiewicz.

Cele Stowarzyszenia sprecyzowano w przyjętym Statucie, a zakładają one upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, integrację ludzi sportu w Elblągu, organizowanie pomocy materialnej i finansowej dla środowiska sportowego seniorów, służenie pomocą i doświadczeniem środowisku sportowemu aktualnie funkcjonującemu w mieście oraz promowanie dokonań sportowych elbląskich zawodników, trenerów i działaczy.

Wyłoniono władze Stowarzyszenia powierzając obowiązki Prezesa na 2 letnią kadencję Marianowi Kuleszy, byłemu trenerowi i działaczowi koszykówki, a w skład Zarządu weszli Helena Pilejczyk, olimpijka łyżwiarka szybka i Romuald Paściak, działacz piłki nożnej.

Komisji Rewizyjnej przewodzi Eugeniusz Wadecki, działacz kolarski wspierany przez Zygmunta Bąkiewicza, byłego tenisistę stołowego i Lucjana Bułacha, piłkarza ręcznego.

Pierwszym zadaniem jakie przyjęto na zebraniu założycielskim, jest utworzenie w ramach Klubu sekcji skupiających seniorów byłych zawodników, trenerów, działaczy w poszczególnych dyscyplinach sportowych od roku 1945. Animatorami tego zadania będą założyciele ESK ”Nestor”. Niezależnie od tego, władze Klubu wystąpią do Prezydenta m. Elbląga z wnioskiem o dokonanie wpisu nowego stowarzyszenia, do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5952

Print Friendly, PDF & Email