Senior: Walczą o ulgę internetową dla seniorów

Senior: Walczą o ulgę internetową dla seniorów

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, wybrani z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, złożyli pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej wprowadzenia stałej podatkowej ulgi internetowej dla seniorów 65+.

Jak argumentują podczas licznych spotkań delegatów Warmińsko-Mazurskiego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Olsztynie, które odbywają z seniorami zgłaszane są liczne pomysły i sugestie m.in. w jaki sposób można zachęcić i zaktywizować seniorów do korzystania z komputera oraz i Internetu. Jednym z nich jest wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów, korzystających z Internetu w celach prywatnych.

– Proponujemy, aby osoby, które ukończyły 65 rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł – tłumaczy w piśmie Aleksander Pieczkin, Przewodniczący Prezydium Delegatury Warmińsko–Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16952 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.