Senior: W gminie Inowrocław otwarto Dom Dziennego Pobytu Senior– Wigor

Senior: W gminie Inowrocław otwarto Dom Dziennego Pobytu Senior– Wigor

Na początku tego roku oficjalnie rozpoczął swoją działalność Dom Dziennego Pobytu Senior – Wigor w miejscowości Żalinowo w kujawsko–pomorskim. Obiekt ten od marca 2017 roku będzie służył seniorom, a od 2018 roku najprawdopodobniej także osobom niepełnosprawnym.

Gmina Inowrocław jest jedynym samorządem w województwie, który w 2016 roku zrealizował rządowy program Senior–Wigor, przeznaczony dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia. W placówce będą realizowane zadania opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz zaspokajane potrzeby: towarzyskie, rekreacyjne i kulturalne. Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) mających na celu podtrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, będą mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Podczas 8–godzinnego pobytu otrzymają posiłki: śniadanie, obiad oraz popołudniową kawę i ciastko. Przewidziane są również wyjazdy i spotkania integracyjne, bogaty program kulturalno–edukacyjny zgodny z potrzebami seniorów. W budynku znajdują się sale do zajęć i ćwiczeń ze sprzętem do rehabilitacji i rekreacji, sanitariaty, szatnia, kuchnia, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie biurowe, sala "klubowa" wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny.

W tym roku w ramach programu wieloletniego Senior–WIGOR na lata 2015–2020 dofinansowanie otrzymało 98 samorządów z całej Polski. Do 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów pobytu.

Źródło: bydgoszcz.uw.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15020 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.