Senior: Jaka ma być Polska Seniora?

Senior: Jaka ma być Polska Seniora?

Bilans 60–latka, senioralny budżet obywatelski, emerytura bez podatku, biuro seniora w każdym powiecie, karnet aktywizacyjny dla osób starszych – to część propozycji programu „Polska Seniora”, który ma się opierać na trzech filarach.

– Demografia jest nieuchronna. Nie tylko u nas w Polsce, ale na całym świecie, w tej chwili przybywa nam ciągle osób starszych, żyjemy coraz dłużej. Jeżeli przyjmiemy zdrowy i aktywny tryb życia, to poza technologia medyczną i lekami, sami zapracujemy na to, że będziemy żyli do 100 lat. Chcielibyśmy, żeby jakoś zdrowia była dobra, a nie tylko długość życia – zaznaczyła posłanka Elżbieta Gelert podczas wtorkowej (17.04) konferencji, na której zaprezentowano założenia programu „Polska Seniora”.

Program, dotyczący długofalowej polityki senioralnej, opiera się na trzech filarach: godności, zdrowiu i aktywności. Konsultacje społeczne w całym kraju trwają od jesieni ubiegłego roku. Seniorzy mogą opowiedzieć o potrzebach i doświadczeniach, zasygnalizować swoje oczekiwania i odnieść się do oferowanych przez program idei.

– Są to różne propozycje, zależne od doświadczenia i wiedzy ludzi. Wszystko to szanujemy, zbieramy, na koniec na pewno poddamy je głębokiej analizie z ekspertami, z finansistami, przyjmiemy konkretne rozwiązania – powiedziała posłanka Mirosława Nykiel.

Jak dodała Elżbieta Gelert, pomysły seniorów, które pojawiają się na regionalnych spotkaniach, są głównie rozszerzeniem poszczególnych punktów programu. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przedstawiła założenia filaru Zdrowe Życie. Miałby on obejmować darmowe szczepienia na grypę, zestaw zniżek na leki, geriatrię w każdym województwie, dalszy rozwój telemedycyny, a przede wszystkim bilans 60–latka, czyli badania profilaktyczne i coroczne monitorowanie stanu zdrowia. Podczas spotkania zaznaczono, że należy zabezpieczyć środki na wprowadzenie nowych rozwiązań i kontynuację już istniejących. Ile ma to kosztować?

– Na dzień dzisiejszy mamy policzone koszty dotyczące emerytalnych zmian – one by wynosiły około 3 miliardów, natomiast pozostałe koszty całego programu będą liczone po konsultacjach z samorządem i samymi seniorami – poinformowała Mirosława Nykiel.

Godne życie dla seniora

Zmiany dotyczące świadczeń emerytalnych to główny punkt filaru Godne Życie. Rozwiązanie – zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury – miałoby oznaczać wyższą kwotę emerytury, którą zostanie w kieszeni seniora.

– Druga propozycja to zwolnienie ze składek wynagrodzeń pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszli. Państwo przejęłoby na siebie obowiązek opłacania składek do wysokości średniej składki, co jest bardzo korzystne dla tych, którzy mniej zarabiają – zaznaczyła Krystyna Szumilas, była minister edukacji narodowej.

Zwolnienie z płacenia składek – wszystkich oprócz tych na Narodowy Fundusz Zdrowia – miałoby być zachętą do dłuższej pracy.

– Myślimy systemowo. Chcemy seniorów, a przypomnę, że emerytów i rencistów jest około 9 milionów, zatrzymać na rynku pracy jak najdłużej – dodała Mirosława Nykiel.

Kolejne propozycje w ramach programu „Polska Seniora” dedykowane są opiekunom niesamodzielnych osób starszych. Pierwsza z nich to urlop wytchnieniowy. Rozwiązanie miałoby polegać na sfinansowaniu opieki podczas urlopu opiekuna, który zajmuje się niepełnosprawnym seniorem przez 24 godziny na dobę.

– To ma być elastyczny system, dopasowany do warunków panujących w danym samorządzie, do zdrowia seniora i tego, jakiej opieki on potrzebuje. Dyskutujemy o tym, ile on [urlop wytchnieniowy – red.] ma trwać, na pewno, żeby jakoś funkcjonował, dwa tygodnie w ciągu roku trzeba by zabezpieczyć. To jest w tej chwili konsultowane, liczymy koszty tego pomysłu – powiedziała posłanka Krystyna Szumilas.

Inna propozycja to czek opiekuńczy, kierowany do osób aktywnych zawodowo, które potrzebują wsparcia w opiece nad niepełnosprawnym seniorem. Wysokość tego czeku nie jest jeszcze znana; wiadomo jednak, że ma zależeć od stopnia niepełnosprawności seniora wymagającego opieki. Szczegóły na temat możliwości, jakie miałaby nieść ze sobą ta forma wsparcia, są konsultowane.

– Patrzymy na to, jak docelowo ten czek powinien funkcjonować i stopniowo będziemy przygotowywać rozwiązania, żeby do tego docelowego modelu dotrzeć – zapewniła Krystyna Szumilas.

Aktywnie na co dzień

Propozycje, która mają zapewnić seniorom zdrowe i godne życie, prowadzą do aktywności osób starszych. W programie „Polska Seniora” znalazły się takie pomysły jak: karnet aktywizacyjny, ułatwiający uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, krajowa karta seniora (uprawniająca do szeregu zniżek i ulg), wsparcie rad seniora, a także senioralny budżet obywatelski. Wśród zaproponowanych postulatów są takie, które ułatwiłyby osobom starszym codzienne funkcjonowanie i rozwiązywanie mniejszych bądź większych problemów: całodobowy telefon zaufania dla seniora oraz biuro seniora w każdym powiecie, niosące pomoc w codziennych sprawach.

– Traktujemy seniorów jako kapitał i potencjał, a nie balast. Emeryci to ogromna wiedza i doświadczenie, i patrząc z punktu widzenia życia człowieka, cenna wartość, którą można przekazać następnym pokoleniom – podkreśliła posłanka Mirosława Nykiel.

  MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17998