Senior: Będą opracowywać kierunki polityki senioralnej

Senior: Będą opracowywać kierunki polityki senioralnej

15 czerwca 2016 r. oficjalnie rozpoczął swoje prace zespół do spraw opracowywania kierunków polityki senioralnej działający w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej, pod przewodnictwem prof. Piotra Szukalskiego.

Zgodnie z zapowiedzą z inauguracyjnego posiedzenia Rady ds. Polityki Senioralnej, grono ekspertów rozpoczęło pracę nad oceną obecnego stanu sytuacji demograficznej oraz sformułowaniem oceny realizacji dotychczas realizowanych założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce. Wyniki przeprowadzonej diagnozy mają umożliwić wypracowanie dokumentu zawierającego ocenę i modyfikację dalszej polityki senioralnej do 2025 roku, która będzie odpowiedzią na obecną i przyszłą sytuację demograficzną Polski.

Do głównych wyzwań Zespołu należy ustalenie i zdefiniowanie granicznego wieku starości i osoby starej oraz wieku przygotowania do okresu starości, wybranie priorytetowych grup i działań do realizacji polityki senioralnej.

Wśród kluczowych zmian w polityce senioralnej zapowiedziano: wzmocnienie opieki domowej; wsparcie opiekunów nieformalnych; stworzenie rozwiązań dla klasyfikacji form opieki społecznej; wdrożenie zasad kontroli i jakości oraz systemu kwalifikacji dla pracowników opiekunów osób starszych; wprowadzenie systemu szkoleń i możliwości przekwalifikowania osób w wieku 50+ w zakresie opieki nad osobami starszymi; określenie odpowiednich sposób aktywizacji dla osób starszych oraz tworzenie programów profilaktycznych; zwiększenie liczby osób objętych wsparciem w dziennych domach pobytu, a także zwiększenie dostępu do informacji dla osób starszych o możliwościach wsparcia opieką społeczną.

Źródło: www.mpips.gov.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14156