Senior: Alkohol w życiu seniora

Senior: Alkohol w życiu seniora

Od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu realizowany jest projekt „Z piwem za pan brat świadoma i odpowiedzialna konsumpcja alkoholu”. W trakcie trwania projektu słuchacze wysłuchają cyklu wykładów (po jednym w każdym miesiącu), wezmą udział w konsultacjach indywidualnych skierowanych do zainteresowanych słuchaczy.

Dzięki projektowi seniorzy poszerzą wiedzę na temat odpowiedzialnego spożycia alkoholu i nabędą umiejętności zachowania się wobec nietrzeźwego kierowcy (asertywny pasażer) oraz postaw wobec sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Ta tematyka wpisuje się również w cele statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (w zakresie upowszechnienie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Poza tym seniorzy należą do grupy ryzyka ponieważ według badań psycholog Katarzyny Łukowskiej z PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) osoby starsze sięgają po alkohol z powodu śmierci współmałżonka, samotności, nieumiejętności poradzenia sobie z bolesnymi przeżyciami lub fizycznymi i zmianami psychicznymi. Alkohol bywa również używany jako środek na bezsenność, poprawę krążenia, nastroju.

Seniorzy mają już za sobą dwa wykłady w tejże tematyce: „Alkohol jest dla ludzi” oraz „Alkohol a rodzina”. Oba wygłoszone zostały przez Bogusława Mikulskiego z Ośrodka Terapii Uzależnień „Szansa”. W styczniu z kolei odbędzie się wykład dotyczący asertywnego stylu radzenia sobie w kontaktach z nietrzeźwymi, np. kierowcami (ćwiczenia w stosowaniu technik odmawiania) poprowadzony przez Bogumiłę Salmonowicz z Pracowni Doradztwa Personalnego, Edukacji i Terapii. W lutym pani Bogumiła przedstawi seniorom wzorce czasu wolnego. Społeczne uwarunkowania picia alkoholu. Mity i fakty na temat alkoholu a na zakończenie wykładów, w marcu odbędzie się wykład dotyczący nowych zaskakujących wzorców używania alkoholu przez seniorów w świetle obserwacji i badań (ponownie poprowadzi go Bogumiła Salmonowicz).

Po każdym z wykładów odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych osób. Wykłady odbywają się na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno–Ekonomicznej o 15:30.

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.  

  Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14918