Samą miłością dzieci nie nakarmimy. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mówią NIE! decyzjom rządu

Rodzice dzieci niepełnosprawnych oburzeni niekorzystnymi decyzjami rządu, postanowili połączyć siły i zorganizować pikietę, która odbyła się (9 września) pod Kancelarią Premiera. Rząd zapowiedział już podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego od listopada o 100 złotych. Jednak rodzicom niepełnosprawnych chodzi też o to, by pobierając
świadczenia pielęgnacyjne nie musieli rezygnować z pracy.

Pomysł o pikiecie zrodził się na forum internetowym „Razem możemy więcej”. Powstało wtedy hasło przewodnie: ”Samą miłością dzieci nie nakarmimy”.

Organizatorzy akcji chcieli przez to zgromadzenie zwrócić uwagę na decyzje rządu dyskryminujące rodziny dzieci niepełnosprawnych, co bardzo często prowadzi do skazywania ich na życie w ubóstwie.

W swoim proteście postulowali:
zwiększenie wszystkich zasiłków opiekuńczych oraz zniesienie progu dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego,
podwyższenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i wydłużenie okresu ich odprowadzania,
zlikwidowanie wymogu całkowitej rezygnacji z pracy przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
wsparcie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
wprowadzenie rozwiązań prawnych ułatwiających powrót do pracy opiekunów, w tym możliwości uznania opieki nad osobami niepełnosprawnymi za pracę zawodową.

Podczas pikiety organizatorzy zanieśli decydentom odpowiedzialnym za świadczenia rodzinne stosowne „prezenty” od rodziców: ministrowi finansów – grosiki w koszu lub pismo powiadamiające o spotkaniu z premierem z prośbą o rzetelne wypełnienie danych przez premiera obietnic, ministrowi pracy – projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych a premierowi – laurki wykonane przez rodziców i ich dzieci.

Jakiś czas temu uczestnicy forum zorganizowali również akcję ”Pocztówki z wakacji” (spędzonych w domu), która polegała na wysyłaniu do różnych instytucji w kraju odpowiedzialnych za los dzieci, kartek z wakacji o treści:

„Serdecznie pozdrawiam z wakacji spędzanych w domu. Dzięki Pana (Pani) decyzjom dotyczącym świadczeń opiekuńczych, nie wystarczyło nie tylko na wakacyjny wyjazd, leki czy skuteczną rehabilitację, ale już niedługo zabraknie na jedzenie. Mam nadzieję, że Panu (Pani) Ministrowi (Minister) urlop się udał…”
W podpisie: wiek dziecka, imię i nazwisko dziecka, nazwa choroby…

Po pierwszych rozmowach z Premierem Donaldem Tuskiem wiadomo, że progi dochodowe będą zniesione. Od listopada zaś
świadczenie pielęgnacyjne przyznawane rodzicowi rezygnującemu z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnych dzieckiem wzrośnie o 100 zł, czyli wyniesie 520 zł. Rodzice, uzyskali też obietnicę, że próg dochodowy świadczenia pielęgnacyjnego będzie zniesiony, jeżeli liczba osób, którzy stracili uprawnienia do
tego świadczenia, nie przekroczy 6 tysięcy. Obecnie świadczenie to mogą otrzymać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 583 zł.

Sprawę tę będziemy monitorować.

  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4173