Rząd zignorował protesty, ale będzie zapomoga...

16 lutego 2007 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. 102, poz. 852 z późn. zm.). Ustawa, wbrew protestom emerytów i rencistów zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, przesądza o nie wprowadzeniu waloryzacji w tym roku.

   W kwietniu br., około 6,5 mln osób z 9,9 mln wszystkich emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 1,2 tys. zł, otrzyma jednorazową  zapomogę w wysokości od 140 zł do 420 zł ( zależnie od wysokości świadczenia ).

Osoby, których świadczenia nie przekraczają 600 zł, otrzymają jednorazowo 420 zł, uzyskujący  świadczenia mieszczące się w przedziale 600 – 800 zł, otrzymają 310 zł. Zapomoga w wysokości 180 zł wypłacona zostanie osobom, których świadczenia wahają się między 800 a 1000 zł, a najmniejszy dodatek, to 140 zł.

   O zapomogę nie trzeba będzie się starać, dlatego zostanie wypłacana przez ZUS, KRUS i organy rentowe tzw. służb mundurowych, wraz z emeryturą czy rentą, w kwietniu 2007 r.  Zasiłek ten nie jest opodatkowany, zatem świadczeniobiorcy otrzymają pełną kwotę dodatku.

  Tomasz Mendrek Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1473

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.