Rząd o niepełnosprawnych z przedstawicielami środowiska

W środę 29 października br. z inicjatywy posła Marka Plury odbyło się spotkanie przedstawicieli Rządu i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Reprezentanci środowiska chcą rozmawiać  o reformie systemu wspierania osób niepełnosprawnych, a w szczególności – nowelizacji ustaw oraz budżecie PFRON na 2009 r. Ustalono, że 6 listopada br. pozarządowcy będą obradować z parlamentarzystami.

W spotkaniu wzięli udział: poseł Marek Plura (inicjator spotkania), poseł Sławomir Piechota, przewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny; sekretarz stanu Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz Krystyna Mrugalska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Anna Machalica – Pułtorak, prezes Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Podczas spotkania  29 pazdziernika ustalono, że 6 listopada br. o godz. 15.00 na terenie Sejmu RP odbędzie się wspólne spotkanie parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych z przedstawicielami Rządu i organizacji pozarządowych.

Jego celem spotkania będzie prezentacja stanowisk i opinii w sprawie reformy systemu wspierania osób niepełnosprawnych, a w szczególności – nowelizacji ustaw oraz budżetu PFRON na 2009 r.

Stronę pozarządową reprezentować będzie 13 – 15 osób, w tym przedstawiciele dużych ogólnopolskich organizacji, związków organizacji i sejmików wojewódzkich.  

Ponadto strona rządowo – sejmowa wyraziła zgodę, by w rozmowach uczestniczyli jako obserwatorzy i mediatorzy: Joanna Staręga – Piasek i Henryk Wujec.

Inicjatorzy spotkania apelują do organizacji i wszystkich zainteresowanych osób o kierowanie wszystkich uwag, wniosków, postulatów dotyczących systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce na adres nadawcy tej wiadomości: powrot.efs@otwartedrzwi.pl; biuro@pfon.org

  Oprac. EszC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2997

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.