Region: Prawie 400 seniorów otrzyma pomoc w kujawsko–pomorskim

Region: Prawie 400 seniorów otrzyma pomoc w kujawsko–pomorskim
Fot. Adminstrator

Rusza marszałkowski pilotażowy program opieki senioralnej, którym objętych zostanie 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Program będzie kosztował ponad 12 mln zł.

W ramach programu powstaną:

sieć dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (20 opiekunów dla 180 seniorów)

system pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów)

system wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu powstaną ośrodki wypożyczające sprzęt pielęgnacyjny, które będą też szkoliły i udzielały porad dotyczących opieki)

struktura wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu)

Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (zdrowie, opieka, edukacja, sport, kultura, integracja) i portal z tego rodzaju informacjami.

Będące obecnie w stadium organizacji Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (długoterminowej) będzie ośrodkiem zbierającym dane dotyczące usług dedykowanych seniorom oraz rodzinom niesamodzielnych seniorów. Będzie się można do niego zwrócić na przykład w razie nagłej potrzeby zapewnienia opieki nad niesamodzielną osobą starszą.

Efektem będzie oczywiście poprawa bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych osób starszych, zwłaszcza tych ze skromnymi dochodami, ale wśród rezultatów warto też wskazać przeszkolenie osób, które staną się wykwalifikowanymi opiekunami, w tym ponad 100 opiekunów zawodowych.

  Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17459 

Print Friendly, PDF & Email