Region: Pomoc społeczna zostanie nagrodzona

Region: Pomoc społeczna zostanie nagrodzona
Fot. Adminstrator

Do 20 września br. można nadsyłać zgłoszenia do nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko–mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:
– indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego;
– zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko–mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej:
1. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2. wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3. wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4. aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5. inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6. realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7. wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8. wdrażanie komplesowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

  warmia.mazury.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18614 

Print Friendly, PDF & Email