Region: Jak będzie wyglądać Muzeum Twierdzy Toruń?

Region: Jak będzie wyglądać Muzeum Twierdzy Toruń?

Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej oraz pokazów multimedialnych w powstającym Muzeum Twierdzy Toruń.

Zwycięzcą konkursu została firma New Amsterdam z Krakowa, o czym poinformował Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 maja 2018 roku. Był on jednocześnie przewodniczącym liczącego 13 osób sądu konkursowego. Firma New Amsterdam prowadzi w Toruniu realizacje innych projektów dla Muzeum Okręgowego – zakończone już w Muzeum Toruńskiego Piernika oraz trwające w Domu Kopernika.

– Szukaliśmy sposobu jak historię twierdzy Toruń pokazać mieszkańcom miasta i turystom. Pojawił się pomysł, by jeden z budynków fortecznych – Koszary bramy Chełmińskiej, znany jako Fort B–66, przeznaczyć na Muzeum Twierdzy Toruń. Prace koncepcyjne trwały kilka lat i w końcu nasze marzenie się spełniło, przede wszystkim dlatego, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w wysokości 14 382 298,52 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 21 722 085 zł – przypomniał Zbigniew Fiderewicz.

Projekt ten wykonywany jest w dwóch częściach. Pierwsza część związana jest z pracami budowlanymi. W tym przypadku trwa procedura wyłaniania wykonawcy – przetarg zostanie rozstrzygnięty jeszcze w maju tego roku. Druga część prac dotyczy aranżacji ekspozycji i projektu plastycznego wewnątrz Muzeum – konkurs został ogłoszony w styczniu 2018 roku. W określonym terminie wpłynęły 2  wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, jednak jeden z oferentów nie uzupełnił oferty, zatem sąd konkursowy otrzymał do oceny jedną pracę.  

Członkowie sądu konkursowego postanowili przyznać autorom złożonej pracy pierwszą nagrodę w konkursie, czyli zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie „Dokumentacji aranżacji ekspozycji, projektu plastycznego oraz projektu wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem”, nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł brutto oraz zwrot kosztów przygotowania pracy w wysokości 1000 zł brutto.

– Prace nad koncepcją plastycznej ekspozycji stałej oraz pokazów multimedialnych w Muzeum Twierdzy Toruń były bardzo dużym wyzwaniem. Nad wizualizacją koncepcji pracował sztab architektów i grafików. Chcieliśmy, aby zachować historyczną wartość całego budynku, wprowadzając jednocześnie nowoczesne elementy multimedialne. Nowością będzie zarządzanie on–line ekspozycjami i ich oświetleniem – opowiadał Michał Morzyk z firmy New Amsterdam.

Zwycięski projekt był zgodny z założeniami zawartymi w scenariuszu wystawy autorstwa Marcina Wichrowskiego, specjalisty od fortyfikacji. Trudnością w aranżacji tego typu obiektów są obostrzenia konserwatorskie, które nie pozwalają np. na ingerencję w strukturę zabytkową m.in. ścian. – Twórcy wzięli pod uwagę sugestię autora scenariusza, by układ sal był chronologiczny, co daje możliwość szczegółowego zapoznania się z historią Twierdzy Toruń. Jednym z pomysłów, który nas szczególnie zainteresował, jest stworzenie alternatywnej ścieżki zwiedzania obiektu, opartej na zasadach zabawy escape room. W muzeum jest to innowacyjne rozwiązanie, które może się sprawdzić i być dużą atrakcją dla zwiedzających – powiedziała Aleksandra Mierzejewska, wicedyrektor ds. naukowych Muzeum Okręgowego w Toruniu, pełniąca w sądzie konkursowym funkcję sekretarza ds. merytorycznych.

– Największym problemem przy tworzeniu scenariusza było to, żeby w tym niewielkim oddziale pokazać nie tylko Twierdzę Toruń, ale i garnizon, to wszystko co wiąże się z martyrologią, urbanistyką czy życiem codziennym miasta – powiedział dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, pozytywnie wypowiadając się o rozwiązaniach zastosowanych w zwycięskiej koncepcji. Przy okazji zasygnalizował, że Muzeum Okręgowe w Toruniu opracowuje stworzenie toruńskiej trasy muzealnej, dzięki której turysta w sposób atrakcyjny, ale i bogaty merytorycznie zostanie oprowadzony po mieście. W ten sposób zostanie rozciągnięty ruch turystyczny między oddziałami MOT, co ważne jest przy tak dużej liczbie turystów w mieście. Potwierdzają to najnowsze badania, według których w 2017 roku Toruń odwiedziło ponad 2,3 mln turystów.

Realizacja projektu stworzenia Muzeum Twierdzy Toruń rozpoczyna się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. –Założyliśmy z prezydentem Michałem Zaleskim, że zrobimy wszystko, żeby otwarcie tego muzeum nastąpiło w 100–lecie powrotu Torunia do wolnej Polski, czyli w styczniu 2020 roku – zapowiedział Zbigniew Fiderewicz.

  Anna Kulbicka–Tondel Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18090