Prawo: Zmieniły się deklaracje i informacje składane do PFRON

Prawo: Zmieniły się deklaracje i informacje składane do PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się deklaracje i informacje składane do PFRON: INF–1, INF–2, INF–Z, DEK–1–b, DEK–Z. Ma to związek z wejściem w życie kolejnej zmiany przewidzianej w programie „Za życiem”. Do katalogu podmiotów zobowiązanych do utrzymywania obniżonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dodano bowiem publiczne i niepubliczne żłobki.

Znowelizowanie art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowodowało konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz, a także wydania nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji TUTAJ.

  www.niepelnosprawni.gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17428