Prawo: W przyszłym roku wzrosną pensje

Prawo: W przyszłym roku wzrosną pensje

Od 2018 roku pensja minimalna będzie wynosiła 2100 zł, czyli o 100 zł więcej niż obecnie. Wzrośnie też wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Obecnie wynosi ono 2000 zł brutto.  W przyszłym roku zmienią się stawki, dlatego pensja osób zatrudnionych na umowę o pracę wyniesie 2100 zł brutto.

– Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o  5 procent – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minimalna stawka godzinowa, która w tym roku wynosi 13 zł brutto, w 2018 roku wzrośnie do kwoty 13,70 zł brutto. Obejmuje ona umowę zlecenie oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Źródło:

http://www.mpips.gov.pl/

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16421