Prawo: Renta rodzinna dla ucznia i studenta, pamiętaj o terminach

Prawo: Renta rodzinna dla ucznia i studenta, pamiętaj o terminach

Tylko do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli czas na złożenie wniosku w ZUS–ie o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej. Studenci mająna to czas do końca października. Spóźniłeś się, jeszcze nie wszystko stracone. 

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego do zakończenia nauki, również w czasie wakacji, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do końca roku akademickiego. Uczniom szkół ponadpodstawowych świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września danego roku akademickiego. Aby otrzymywać kolejną rentę, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przekazać do ZUS–u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Jeśli złożymy wniosek z opóźnieniem, rentę rodzinną stracimy na jeden miesiąc.

Nie zawsze jednak konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Szkoła albo uczelnia, wydając pierwsze zaświadczenie, może wskazać pełny czas trwania nauki, np. 2 lub 3 lata, wówczas ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując czy nauka jest kontynuowana.

Jeśli uczeń lub student przestanie się uczyć, musi zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia. Aktualna wysokość najniższej renty rodzinnej to 882,56 zł. Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, dostanie ono jeszcze dodatek dla sierot zupełnych w wysokości 392,20 zł.

  Monika Górecka Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w Olsztynie  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14588

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.