Prawo: Pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS? Sprawdź jak dostać wyższe świadczenie

Prawo: Pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS? Sprawdź jak dostać wyższe świadczenie

Jesteś emerytem, rencistą lub osobą mającą ustalony kapitał początkowy możesz wystąpić do nas o przeliczenie swojego świadczenia. Jeżeli nie posiadałeś dokumentów potwierdzających wysokość twoich zarobków w czasie kiedy składałeś wniosek o świadczenie, teraz możesz wystąpić do ZUS–u o ponowne przeliczenie. Zakład zrobi to z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia zamiast kwot zerowych.

Przeliczenie może znacząco wpłynąć na wysokość twojego świadczenia do tego jest całkowicie darmowe. Musimy pamiętać, że jeżeli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od poprzedniego, ZUS wypłaci ci świadczenie wysokości dotychczasowej – nigdy nie obniży ci świadczenia.

Do podstawy wymiaru, od której ustalana jest wysokość świadczenia lub kapitału początkowego, wliczamy okresy twojego ubezpieczenia. Muszą one być potwierdzone dokumentami złożonymi razem z wnioskiem o emeryturę, rentę lub kapitał początkowy. W przypadku braku dokumentów potwierdzających twoje zarobki z danego okresu, ZUS do wyliczenia podstawy świadczenia przyjął wynagrodzenie zerowe. Wówczas świadczenie to jest niższe.

Należy wóczas złożyć odpowiedni wniosek o ponowne przeliczenie. Jest to możliwe, jeśli przy składaniu wniosku ktoś nie mógł udokumentować zarobków z pewnego okresu zatrudnienia, dlatego, że zakład pracy został zlikwidowany, nie mógł odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację z danego zakładu pracy lub została ona zniszczona. Po złożeniu wniosku, ZUS sprawdzi, czy w tym przypadku można przyjąć wynagrodzenie minimalne za konkretne okresy oraz czy istnieje możliwość ponownego przeliczenia świadczenia.

ZUS ustala proporcjonalnie minimalne wynagrodzenie do wysokości etatu za okresy, za które nie mieliśmy dokumentów potwierdzających nasze wynagrodzenie. Jeśli pracownik miał wówczas pół etatu, uwzględniona zostanie połowa obowiązującego w danym momencie minimalnego wynagrodzenia. Po przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze poinformuje nas decyzją. Na wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia mamy 60 dni. Wysokość świadczenia ulegnie zmianie od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jest to wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno–rentowego ERPO. W przypadku ponownego przeliczenia kapitału początkowego, musimy złożyć wniosek EKP. Formularze dostępne są we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Pamiętajmy, że nasze świadczenie po przeliczeniu nigdy nie będzie niższe niż dotychczasowe. Możemy jedynie zyskać trochę więcej pieniędzy w naszym portfelu.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18009 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.