Prawo: Dwie ważne zmiany

Prawo: Dwie ważne zmiany

14 maja Prezydent RP podpisał dwie ustawy, dzięki którym sytuacja osób z niepełnosprawnościami ma ulec poprawie. Pierwsza dotyczy podniesienia wysokości renty socjalnej, druga – szczególnych rozwiązań w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodziny osób z niepełnosprawnościami. Ich główne postulaty to zrównanie renty socjalnej (do tej pory w wysokości 865,03 zł) z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenie dodatku w kwocie 500 zł dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia.

Podpisanie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej jest spełnieniem pierwszego postulatu protestujących. Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej). Do tej pory jej wysokość wynosiła 84% kwoty najniższej renty przyznawanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zmianie ustawy renta socjalna zostanie podwyższona do 100% minimalnej kwoty, a więc wyniesie 1029,80 zł.

Prawo do renty socjalnej w nowej kwocie przysługiwać będzie od 1 czerwca, natomiast do 1 września świadczenie wypłacane będzie w dotychczasowej wysokości – po wejściu w życie ustawy przewidziano wyrównanie.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał również ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która zacznie obowiązywać 1 lipca 2018 roku. Jej główne założenie to zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają mieć prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania, a także prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Ustawa przewiduje też m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich czy ortez).

Źródło: prezydent.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18146