PODYSKUSKUTUJMY O KIERUNKACH ROZWOJU ELBLĄGA

PODYSKUSKUTUJMY O KIERUNKACH ROZWOJU ELBLĄGA

2 sierpnia, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, odbędzie się dyskusja publiczna nad ustaleniami projektowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Elbląga.

Do dyskusji zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Elbląga i inne osoby zainteresowane.
Debata rozpocznie się o godz. 14.00, w sali nr 300.

Projekt Studium będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Miejskiego Biura Urbanistycznego, do dnia 21 sierpnia.
  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1155