Olsztyn: Instruktorzy grup twórczych poszukiwani

Olsztyn: Instruktorzy grup twórczych poszukiwani

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ogłosił otwarty Konkurs „Desant Kultury” na instruktorów grup twórczych. MOK propozycję kieruje do twórców, animatorów, pedagogów – osób zajmujących się działalnością artystyczną, animacyjną i edukacyjną.

– Jeśli jesteś kreatywnym wirusem, jeśli chcesz przekuć swoją wizję sztuki w działanie z innymi, jeśli wiesz, jakim sposobem wzmacniać w ludziach twórczość i wydobywać talenty, zgłoś swoją autorską ofertę – zachęca MOK w Olsztynie.

Podstawowymi kryteriami oceny ofert będą m.in.: merytoryczna koncepcja programu, plan realizacji programu a także założone cele programu i sposoby ich realizacji. Oferty ndsyłać można w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2018r. na adres: sekretariat@mok.olsztyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10–538 Olsztyn, ul. Kruka 3. Regulamin konkursu i karta zgłoszeń dostępna na: mok.olsztyn.pl

Fot.: mok.olsztyn.pl

Źródło: mok.olsztyn.pl

  Oprac.: MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18640