Olsztyn: 70 mln złotych na infrastrukturę społeczną

Olsztyn: 70 mln złotych na infrastrukturę społeczną

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego zaakceptował listę 59 projektów, które dostaną dofinansowanie z RPO WIM 2014–2020 (Oś 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych). Wartość projektów to ponad 100 mln zł, wysokość dofinansowania – ponad 70 mln zł.

Działania dotyczą m.in. infrastruktury socjalnej, czyli modernizacji i adaptacji budynków na potrzeby centrów aktywności społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy świetlic terapeutycznych. Tu wysokość dofinansowania to ponad 25 mln zł.

Kolejne projekty mają na celu poprawę i unowocześnienie infrastruktury kształcenia zawodowego – dofinansowanie blisko 26 mln zł oraz infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – wysokość unijnego dofinansowania ponad 19 mln zł.

Listy projektów wybranych do dofinansowania znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl 

  warmia.mazury.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17193