Nowy rok kulturalny połączony z obchodami dnia samorządowca

Nowy rok kulturalny połączony z obchodami dnia samorządowca

Nowy rok kulturalny połączony z obchodami dnia samorządowca

W piątek, 19 września w Centrum Kultury ”Światowid”odbędzie się inauguracja roku kulturalnego 2008/2009.  Tego dnia na Placu Jagiellończyka odbędą się także uroczystości z okazji obchodów 10-lecia ustawy o samorządzie województwa. Publiczność będzie mogła wysłuchać koncertów dwóch zespołów ”HORPYNA” oraz ”LESZCZE”.

5 czerwca 1998 r. uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym, która weszła w życie dniem 1 stycznia 1999 r. W myśl ustawy mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową zamieszkałą na określonym terytorium. Organami samorządu województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa. Przewodniczącym zarządu województwa jest Marszałek. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierownikiem wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wybierany jest przez sejmik województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, a odwoływany większością 3/5 głosów. Stanowisko to może zajmować także osoba spoza składu sejmiku.

Uroczyste obchody z okazji 10-lecia ustawy o samorządzie województwa odbędą się 19 września na Placu Jagiellończyka. Tego dnia ”Światowid” zainauguruje nowy rok kulturalny 2008/2009.

O tym, że ”Światowid” jest instytucją samorządową podlegającą pod Urząd Marszałkowski w Olsztynie wie niewielu elblążan.
– Informacja, że jesteśmy instytucją samorządową była zamieszczona na budynku CKiWM od momentu, kiedy Elbląg przestał być miastem wojewódzkim – mówi Antoni Czyżyk- dyrektor CKiWM ”Światowid”. Odsłonięcie tablicy było wynikiem ujednolicenia oznakowania w całym województwie – dodaje Antoni Czyżyk.
Program imprezy: Centrum Kultury ”Światowid”

Godz. 10:00  – otwarcie stoisk z prezentacją oferty kulturalnej CKiWM ”Światowid”

Plac Jagiellończyka

16:00 – 17:15 -Artystyczna Wizytówka CKiWM ”Światowid” prezentacje sekcji wokalnej, tanecznej i teatralnej;

17.15 – 17.45 -Artystyczna Wizytówka Warmii i Mazur Orkiestra Dęta z Iławy;

17.45 – Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Zaproszonych Gości;

18.00 – Koncert zespołu HORPYNA;

19.00-Koncert zespołu LESZCZE.

  Monika Stando Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2691

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.