Nagrody Prezydenta czekają

Nagrody Prezydenta czekają

Do 30 listopada bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Elbląga za szczególnie doniosły wkład  w rozwój miasta w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność oświatowa i pedagogiczna, działalność gospodarcza, ochrona środowiska, sport i turystyka, służba zdrowia i opieka społeczna.

Nagrody mogą otrzymać indywidualne osoby fizyczne i zespoły osób.
Wnioski o przyznanie Nagród mogą zgłaszać radni Rady Miejskiej, organizacje społeczne, związki zawodowe, organizacje polityczne, instytucje i zakłady pracy.
Przyznawane są Nagrody finansowe/ określona kwota pieniężna, dyplom i statuetka/ oraz honorowe w formie okolicznościowego dyplomu i statuetki.
  
Po raz pierwszy Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczono za 1991r.
Wówczas Nagrodę indywidualną otrzymała: dr Aleksandra Gabrysiak, a nagrody zespołowe:
– pierwszoligowa drużyna piłkarek ręcznych Klubu Start,
– dziecięca orkiestra kameralna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.
Do tej pory przyznano następujące Nagrody: indywidualne - 69,zespołowe-  23, honorowe –  21, specjalne – 4, łącznie –  124.

W 2000r. za rok 1999 po raz pierwszy wręczono statuetki, wykonane wg projektu olsztyńskiej rzeźbiarki Barbary Lis-Romańczuk.

Laureatów nagród za bieżący rok poznamy 6 stycznia 2009 r. na Koncercie Noworocznym.

Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmowane są w sekretariacie Prezydenta Miasta.

Wzór wniosku można otrzymać w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale Kultury /ul. Czerwonego Krzyża 2/, do pobrania również na stronach WWW. Urzędu Miejskiego.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2926