Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Ponad 250 uczestników z Polski, Rosji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji. 600 widzów.  Goście honorowi, artyści, gwiazdy, przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych mediów, czyli II Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, które odbędą się  w Elblągu od 14 do 16 października br..

Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem włączania osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo.  Przez dziesięć lat w Centrum Kultury Światowid promowana była twórczość osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością podczas Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, których X jubileuszowa edycja odbyła się w listopadzie 2006 roku. W ubiegłym roku impreza zmieniła swój zasięg z ogólnopolskiego na międzynarodowy.

Podczas tegorocznej edycji, przez trzy dni Elbląg  gościć  będzie artystów niepełnosprawnych oraz sprawnych z całej Polski i kilku państw europejskich.

W bogatym programie Spotkań znajdują się m.in.: koncert znakomitej grupy „Carrantuohill”, koncert zespołu „Caci Vorba”, morawsko-polski spektakl słowno muzyczny „Drzewo życia – Pronikani”, spektakle teatralne (wystąpią m.in. słowacki teatr Divadlo z Pasaze, rosyjskie studio improwizacji ciała „Ravnovesie”, Łódzka Scena Pantomimy, białostocki Teatr K3, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, Teatr „Na Kółkach”, elbląska grupa „Deus ex Machina”),  warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, projekcja filmowa dla osób niewidomych audiodeskrybowana nowoczesną techniką narracyjną umożliwiającą osobom niewidomym kontakt ze sztukami wizualnymi, wystawa fotografii Chrisa Niedenthala „Listy do syna”,  poplenerowa wystawa „Morskie inspiracje” ( efekt Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Kątach Rybackich).

Imprezie towarzyszyć będzie seminarium p.t. „Integracja sensoryczna na co dzień”, które rozpocznie się 15 listopada 2008 r. o godz.10 w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu. Uczestnikami seminarium będą m.in. nauczyciele, terapeuci, studenci, słuchacze szkół policealnych, rodzice. W ramach  seminarium odbędzie się prezentacja produktów firmy „Nowa Szkoła”.

Organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowych Spotkań Artystycznych jest Centrum Kultury i Współpracy „Światowid”.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowy program zostanie podany wkrótce.  Oprac. PW Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2925