„Kalendarz - Elbląg 2012” - konkurs fotograficzny do końca października

„Kalendarz - Elbląg 2012” - konkurs fotograficzny do końca października

Urząd Miejski w Elblągu ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz – Elbląg 2012”. Jego celem jest wybranie do kalendarza miejskiego najpiękniejszych, emanujących siłą przekazu zdjęć Elbląga i ludzi tu żyjących. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu oraz nagrodę pieniężną. Zdjęcia można zgłaszać do 31.10.2011 r. do godz. 10.00.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:

1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.

Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz – Elbląg 2012”,

bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 31.10.2011 r. do godz. 10.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).

Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg – 2012” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 400 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg – 2012”.

Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2012 r. Podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin.

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej [url]http://www.elblag.eu [/url]
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7497