II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich w Starych Jabłonkach

II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich w Starych Jabłonkach

W dniach 26 – 27 maja w Starych Jabłonkach odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich. Dyskusje i debaty na temat obywatelskich środków przekazu umożliwił partnerski projekt „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego” realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z niemieckim Stowarzyszeniem European Youth4Media e.V.

W trakcie spotkania niemiecki partner ESWIP-u przedstawi działania sieci europejskich telewizji obywatelskich. Odbędą się trzy debaty z udziałem ekspertów. Uczestnicy spotkania poznają także obecną sytuację prawną mediów obywatelskich w Polsce.

Z kolei w ramach dobrych praktyk o swoim doświadczeniu, sukcesach, trudnościach i szansach opowiedzą twórcy mediów obywatelskich naszego województwa oraz z Rosji. Pojawi się także temat współpracy lokalnych telewizji prywatnych z organizacjami pozarządowymi – praktyka z Elbląga.

W związku z wieloletnią współpracą ESWIP z organizacjami pozarządowymi z Obwodu Kaliningradzkiego, zaproszeni zostali także twórcy rosyjskich mediów społecznych.

Spotkanie stworzy szansę na wręczenie po raz siódmy nagród w ramach Forum Przyjaznego Sąsiedztwa. Tym razem wyróżnienie otrzymają te organizacje, które skutecznie promowały współpracę transgraniczną za pośrednictwem prowadzonych przez siebie mediów obywatelskich.

W ciągu dwóch dni będzie też okazja do sprawdzenia swoich sił podczas warsztatów prowadzonych przez uczestników projektu oraz ekipę Telewizji Obywatelskiej. Efektem kilkugodzinnej pracy będzie krótki materiał filmowy powstały przy zastosowaniu techniki poklatkowej. Udział w warsztatach przewidziany jest dla 15 osób. Chętni proszeni są o zaznaczenie zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym na konferencję.

Program konferencji znajduje się w załączniku.

Zgłoszenia należy przesyłać do Marty Florkowskiej do 21 maja –  faksem na numer (89) 523-73-45 lub mailowo: m.florkowska@eswip.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączeniu i na stronie [url]http://www.eswip.pl[/url]. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji większej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru uczestników wg kryteriów opisanych w zaproszeniu. Konferencja jest bezpłatna (w tym – obiad i nocleg), dojazd na koszt własny uczestników.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5360