GMO – Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy

GMO – Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy

Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Po co? Jak zwykle, dla osiągnięcia większych zysków. Z reguły chodzi o większy przyrost masy – roślinnej lub zwierzęcej, którą można sprzedać.
Produkuje się już między innymi: pomidory z genem ryby, ziemniaki z genem meduzy, soję i kukurydzę z genami bakterii, które zabijają owady, łososia i karpia z genami człowieka (!).
Na największą skalę żywność zmodyfikowaną produkuje się w USA, dużo w Brazylii, Argentynie, a w Europie – w Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii.
Wielkie korporacje, które rozprowadzają nasiona roślin GM przeprowadziły szerokie kampanie reklamowe, w których obiecywano uzyskanie wysokich plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia herbicydów. Zapowiedziano już wręcz rozwiązanie problemu głodu na świecie.
Rzeczywistość okazała się zupełnie inna: badania przeprowadzone po kilku latach produkowania żywności  GM wykazały, że wysokość plonów nie wzrosła tak, jak planowano, natomiast pojawiły się kłopoty z ochroną roślin. Czasopismo naukowe “New Scientist” doniosło o katastrofie ekologicznej w Argentynie, która jest największym producentem soi GM. Wśród zmodyfikowanej  soi i kukurydzy pokazały się chwasty i szkodniki odporne na dotychczasowe herbicydy i pestycydy, co spowodowało, że zaczęto stosować środki znacznie bardziej toksyczne W rezultacie  wielu  rolników i pracowników rolnych zapadło na różnego rodzaju alergie i choroby dróg oddechowych, obserwuje się coraz liczniejsze defekty płodu u ptaków, nastąpiła także erozja gleb.
Stwierdzono, że w okolicy pól z GMO dochodzi do krzyżowania roślin zmodyfikowanych z naturalnymi – nikt nie jest w stanie zapobiec przenoszeniu pyłków. Tradycyjne uprawy ulegają skażeniu, wyrastają też super chwasty. To oznacza, że w okolicy, gdzie produkuje się żywność zmodyfikowaną upadnie agroturystyka, nie będzie możliwości produkowania żywności ekologicznej.
Nie prowadzi się badań wpływu GMO na organizm ludzki – w każdym razie nie znane są wyniki takich badań. Natomiast u szczurów karmionych zmodyfikowaną kukurydzą stwierdzono podwyższenie liczby białych krwinek, wzrost poziomu cukru we krwi, zaburzenia pacy nerek.
Organizacje ekologiczne w Europie prowadzą akcję “Europa wolna od GMO”. Do tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy przyłączyły się aktywnie Włochy (80% pow. Kraju, to strefy wolne od GMO, w Grecji 53 z 54 prefektur, w Austrii 8 z 9 prowincji).
Obecnie włączyła się do tej inicjatywy Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). W 2002 roku ICPPC opracowała “Kartę 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku”, którą podpisało już 480 organizacji polskich i zagranicznych.
Na stronie internetowej www.icppc.pl znajduje się tekst “Karty 21” i deklaracji popierającej. ICPPC zachęca obywateli do tworzenia w całej Polsce stref wolnych od GMO. Taką strefą może być: gospodarstwo, sklep, przetwórnia, wioska, gmina, powiat, województwo.
Wolne od GMO muszą też pozostać parki narodowe – na mocy ustawy o Ochronie Przyrody. Dotychczas odpowiednie uchwały o utworzeniu “Strefy Wolnej od GMO” podjęły: Rady Gmin Łącko, Łapanów, Chmielnik i Sejmik Woj. Podkarpackiego. Sejmik Woj. Małopolskiego przyjął rezolucję w tej sprawie dotyczącą obszaru Małopolski. Odnośne deklaracje złożyły też grupy rolników z województw: małopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a także indywidualne gospodarstwa rolne z różnych okolic Polski.
Nasze województwo jest jedynym w kraju, gdzie nikt nie zadeklarował chęci utworzenia strefy wolnej od GMO.
Ziemia, na której mieszkamy ma stosunkowo zdrowe środowisko przyrodnicze, sprzyjające rolnictwu ekologicznemu, turystyce ekologicznej. Sądzę, że warto chronić ją od wszelkiego rodzaju skażeń – ze względu na nasze zdrowie, zdrowie całej przyrody, a także na możliwy rozwój turystyki, w którym ekonomiści upatrują największą szansę naszego regionu.
(źródło: www.icppc.pl)
fot. pochodzi ze strony www.iuf.ru/ ?cat=39&nid=527  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 212