Elblążanin Arkadiusz Jachimowicz wśród zasłużonych

27 listopada 2009 roku w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku wręczone zostały odznaki honorowe ”Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” działaczkom i działaczom pozarządowym. Odznaki wręczyli Julian Osiecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Odznaka stanowi wyróżnienie za szczególny wkład włożony w rozwój Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur. W skład Komisji decydującej o przyznaniu odznaki honorowej weszli przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środowisk naukowych, twórczych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Za zasługi dla województwa odznaczone zostały następujące osoby:
Barbara Baturo-Warszawska z Olsztyna, od 1992 r. związana z organizacjami pozarządowymi, założycielka Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki,
Hanna Czesla-Mroczek z Olsztyna, również od lat związana z trzecim sektorem, m.in. organizatorka wielu wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego,
Monika Falej z Olsztyna, m.in. przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, działaczka społeczna, udziala się w Fundacji ”Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, współinicjatorka Forum Poełnomocników w Województwie Warmińsko-Mazurskim, inicjatorka powstania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i jego dyrektorka,
Cecylia Mielewska, emerytowana nauczycielka, m.in. zasłużony członek Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,
Danuta Soczewka z Olsztyna, społecznik, wieloletni dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie,
Barbara Gacman z Osztyna, od 29. lat pracuje w pomocy społecznej, m.in. współzałożycielka Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej,
Krystyna Sól z Olsztyna, której praca przyczyniła się do rozwinięcia sieci Domów Dziennego Pobytu w województwie,
Stefan Gurzyński z Iławy, społecznik, m.in. założyciel, wieloletni opiekun i kierownik artystyczny zespołu folklorystycznego „Gosposie” i folkowego „Morawa”,
Arkadiusz Jachimowicz z Elbląga.

Jedyny odznaczony elblążanin jest prezesem zarządu i dyrektorem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz założycielem i prezesem Fundacji Elbląg. W ramach ESWIP jest animatorem ruchu pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim, ekspertem w zakresie organizacji pozarządowych, współpracy samorządów z organizacjami, fundraisingu, tworzenia i zarządzania funduszami lokalnymi. Reprezentuje elbląski III sektor jako wiceprezes Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Jego działalność wykracza daleko poza rodzinne miasto: jest przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, członkiem zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członkiem Rady Programowej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, współinicjatorem Forum Pełnomocników w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz członkiem zarządu Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Autor wielu tekstów i materiałów dotyczących trzeciego sektora, wieloletni redaktor branżowego pisma „Pozarządowiec”, współautor i pomysłodawca wielu projektów.  

Za prowadzone przez Fundację Elbląg programy stypendialne, w październiku br. Jachimowicz otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie przyznano na wniosek Forum Darczyńców w Polsce – ogólnopolskiej organizacji skupiającej największe krajowe fundacje gospodarcze.

W imieniu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej, tak aktywnej działalności.  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4622

Print Friendly, PDF & Email