Edukacja: SOSW nr 1 w Bydgoszczy dofinansowane

Edukacja: SOSW nr 1 w Bydgoszczy dofinansowane

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy otrzyma środki Regionalnego Programu Operacyjnego na remont dwunastu pracowni i utworzenie dwóch nowych warsztatów.

Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Dzięki temu projektowi zostanie doposażona w dwie nowe pracownie nauki zawodu kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

Do pracowni i warsztatów trafi też wyposażenie zakupione zgodnie ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w danym zawodzie.

W bydgoskim Ośrodku Braille’a, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie 411 podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem ośrodek jest jednym z największych w województwie kujawsko–pomorskim.

  AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16290 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.