Edukacja: ”Improwizacje” – warsztaty artystyczne

Edukacja: ”Improwizacje” – warsztaty artystyczne

Współpraca w grupie, radzenie sobie z emocjami, koncentracja na zadaniach poprzez działania artystyczne, twórcze. Takie cele przyświecają organizatorom Warsztatów Artystycznych Improwizacje, skierowanych do dzieci z Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy.

Podczas warsztatów zaproponujemy działania prowadzone przez artystów – plastyka, reżysera teatralnego oraz arteterapeutkę specjalizującą się w terapii przez ruch. – mówi Teresa Miłoszewska z CSE „Światowid”, organizatorka warsztatów. – Zorganizujemy zajęcia ruchowe, które budują komunikację pozawerbalną, głębszy kontakt dziecka ze sobą i możliwość wspólnej zabawy poprzez ruch, taniec i wspólną improwizację.

Dzieci będą mogły nauczyć się współpracy w grupie, otwartości, szacunku do drugiej osoby, wyznaczania swoich granic jak również radzić sobie z emocjami, nauczyć się koncentracji na zadaniu i najważniejsze bawić się w naturalnie twórczy sposób. Wykorzystane zostaną działania plastyczne, taniec i elementy improwizacji teatralnej.

Uczestnicy warsztatów m.in. samodzielnie wykonają zabawki sensoryczne, które działają na zmysły– nie tylko na wzrok, ale także na słuch i dotyk – dodaje Ewa Bednarska–Siwilewicz, instruktorka plastyki. – Zastosowanie ruchomych rekwizytów, zabawek sensorycznych wpływa na umiejętność różnicowania i poznawania świata, rozwija umiejętności manualne i wyobraźnię, pozwala zrozumieć pojęcia kształtu, powierzchni, właściwości faktur i materiałów – ich elastyczności, miękkości, sprężystości, pozwala na eksperymentowanie z formami trójwymiarowymi, dostarczając bodźców dla zmysłu dotyku.

Warsztaty będą miały na celu odtwarzanie i rozpoznawanie potencjału twórczego, korygowanie zaburzeń koordynacji ruchowej i dysfunkcji integracji sensorycznej, rozwój motoryki małej, poprzez świadome wykorzystywanie technik twórczych oraz umiejętności, tworzenie autorskich wypowiedzi dzieci.

Zajęcia, które organizowane są przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach zadania pn. „Przenikanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, potrwają do 29 sierpnia.

  Teresa Miłoszewska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18666