DNA miasta - debata o elbląskiej kulturze, jej roli i sposobach na rozwój

Już jutro, 19 maja, w ratuszu Staromiejskim odbędzie się elbląska edycja programu „DNA Miasta”, którego celem jest rozpoczęcie dyskusji nad miejską polityką kulturalną i projektami rozwoju elbląskiej kultury. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o roli urzędu miejskiego oraz pracować nad społecznymi propozycjami zmian – wykorzystania potencjalnych szans i rozwiązania istniejących problemów. Rozpoczęcie o 10:30. Zakończenie planowane jest na ok. 17:30.

Ideą prowadzonego od 2009 r. programu „DNA Miasta” jest działanie na rzecz tworzenia dobrych miejskich polityk kulturalnych. Promujemy kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkańców, twórców i władz miejskich. Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie budować świadomą i opartą na zasadach współuczestniczenia oraz współodpowiedzialności strategię rozwoju kultury. Wspieramy mieszkańców, twórców i animatorów kultury oraz władze miasta w tworzeniu mądrej kultury miejskiej.

Elbląska odsłona programu „DNA Miasta” to jednodniowa debata i warsztaty dla przedstawicieli miejskich twórców i animatorów kultury oraz władz miasta. Ma być pierwszym krokiem w budowaniu nowej polityki kulturalnej miasta i poprzedzać miejski kongres kultury. Inicjatorem organizacji elbląskiej edycji programu „DNA Miasta” jest Leszek Sarnowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W debacie wezmą udział Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga, Paweł Kulasiewicz (zaproszony) ze Stowarzyszenia Elbląg Europa, Leszek Sarnowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu, Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Karol Zamojski z Pracowni Kultury Współczesnej w Bydgoszczy. Moderatorem będzie Artur Celiński, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Res Publica Nowa”.
Debata ma służyć wspólnemu poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób możemy definiować miejską politykę kulturalną? Opierając się na doświadczeniach elbląskich oraz Bydgoszczy i Gdańska będziemy rozmawiać o roli miasta i formach współpracy z publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury – czy miasto ma animować kulturę czy nią zarządzać? Jaka jest rola miejskich instytucji kultury? Zastanowimy się nad zarysem strategii rozwoju kultury – ku czemu ona powinna zmierzać? Jakie cele można postawić przed kulturą w Elblągu? W jaki sposób powinna przebiegać współpraca miasta z jego mieszkańcami, aby jej efekty były możliwie najbardziej konstruktywne i sprzyjały rozwojowi całego miasta.

Po debacie rozpoczną się warsztaty, których celem będzie praca nad wstępnymi założeniami dla przygotowywanej strategii rozwoju kultury. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy warsztatowe, z których każda będzie pracować nad innym obszarem tematycznym (Grupa 1. Ludzie i kreacja, Grupa 2. Tożsamość i wizerunek, Grupa 3. Zarządzanie kulturą, Grupa 4. Miejsca i przestrzeń publiczna.
Przewidziane są dwie półtoragodzinne sesje warsztatowe. Pierwsza z nich będzie poświęcona diagnozie aktualnej sytuacji we właściwym dla danej grupy obszarze tematycznym. Druga część to zaś praca nad propozycjami i pomysłami uczestników.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w debacie jeszcze tylko dziś może zgłosić swój udział i wybrać interesująca go grupę. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem dnamiasta@res.publica.pl.

Osoby niezarejestrowane będą mogły uczestniczyć w warsztatach tylko w przypadku, gdy liczebność grupy nie przekroczy 15 osób.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8118

Print Friendly, PDF & Email