Budownictwo socjalne zaktywizuje bezrobotnych?

Budownictwo socjalne zaktywizuje bezrobotnych?

Łącznie dwa miliony zł czekają na samorządy gmin, które przedstawią atrakcyjne pomysły na aktywizowanie społeczno–zawodowe osób długotrwale bezrobotnych. Właśnie ruszyła tegoroczna edycja konkursu ministra pracy, wspierająca takie inicjatywy.

Konkurs „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015” jest elementem programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011–2015”. Dzięki niemu gminy, aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne i korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe.
 
Przykładem takich działań są prowadzone przez bezrobotnych remonty budynków socjalnych. Celem jest nie tylko poprawa stanu nieruchomości należących do gminy, ale usamodzielnienie ekonomiczne uczestników. Uzupełniając pracę zajęciami w klubie integracji społecznej przygotowują się oni do podjęcia zatrudnienia w spółdzielni socjalnej bądź na otwartym rynku.
 
W ubiegłorocznej edycji taka sama kwota 2 mln zł została podzielona pomiędzy 20 samorządów.
 
Termin składania ofert upływa 2 marca 2015 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Osoba do kontaktu w sprawie: Katarzyna Sztompka – pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (telefon: 22 661 12 53, e–mail: katarzyna.sztompka@mpips.gov.pl).
 
 

  www.warmia.mazury.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12228