Aktualności: Ze składki audiowizualnej zwolnione będą osoby niepełnosprawne, ale nie tylko

Aktualności: Ze składki audiowizualnej zwolnione będą osoby niepełnosprawne, ale nie tylko

Od 1 stycznia 2017 r. zapłacimy nową składkę audiowizualną w wysokości 15 zł. miesięcznie, która będzie pobierana z rachunkiem za prąd. Zwolnienia z opłat obejmą osoby po 75 r. życia, niepełnosprawnych oraz ubogich.

Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej trafił 27 kwietnia do Sejmu. Ustawa stanowi część pakietu ustaw kompleksowo regulujących zadania, organizację i finansowanie mediów narodowych w Polsce. Pakiet ten obejmuje: ustawę o mediach narodowych. ustawę o składce audiowizualnej oraz ustawę przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Na wdrażaniu tych ustaw będzie oparty proces reformy publicznego sektora mediów, który oprócz radiofonii i telewizji obejmie także Polską Agencję Prasową.

Zwolnienie będzie polegać po prostu na tym, że organ podatkowy nie będzie wszczynał czynności egzekucyjnych wobec osoby korzystającej ze zwolnienia. Przewiduje się zwolnienia ze względu na:

a) niskie dochody, uniemożliwiające samodzielnie pokrywanie kosztów zużycia energii – jeżeli odbiorca końcowy jest uprawniony do zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie prawa energetycznego

b) wiek – jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek ukończył 75 lat

c) niepełnosprawność w stopniu znacznym – jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek legitymuje się odpowiednim orzeczeniem

d) uprawnienie do ryczałtu energetycznego, przysługującego kombatantom i osobom represjonowanym

e) opiekę nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji – jeżeli odbiorca lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do jednego ze świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

f) wychowywanie dzieci w rodzinach o niskich dochodach – jeżeli odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+

g) status gminnej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – jako zryczałtowane wynagrodzenie za udział gminy w wykonywaniu zadań wynikających z projektowanej ustawy

Ponadto przewiduje się zwolnienie od obowiązku zapłaty składki od każdego dodatkowego punktu poboru w miejscu zamieszkania, przy spełnieniu dodatkowych warunków. 

Źródło: www.sejm.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13860

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.