Aby wyszkolić kolejnych szkolących

Aby wyszkolić kolejnych szkolących

Niemal dwa tygodnie trwały warsztaty stapiania szkła techniką fusingu w Centrum Spotkań Europejskich Światowid , które zostały przeprowadzone dla  instruktorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Lazarus”. Dzięki nim placówka może zaproponować niepełnosprawnym uczestnikom swoich zajęć jeszcze szerszą możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach, które odwracają uwagę od choroby i pozwalają odkrywać talenty, kształcąc sprawność manualną. 

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” jest organizacją pozarządową, działającą w obszarach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, niosącą pomoc starszym, osamotnionym, chorym i niepełnosprawnym. „Lazarus” jest miejscem, w którym następuje wszechstronna rehabilitacja osoby niepełnosprawnej, z depresją, osoby po udarach. Coraz częściej są to osoby  w młodym wieku.

– Chcemy prowadzić zajęcia i opiekę w taki sposób, by nasi podopieczni powracali do swojego środowiska i pracy – mówi  Paweł Gołębiewski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Lazarus” – Ważne jest poszukiwanie nowych, indywidualnych  programów pomocy, rehabilitacji i terapii, które dodatnio wpłyną na aktywizację zawodową osób z różnymi dysfunkcjami.

W szkoleniu wzięli udział instruktorzy z różnych sal terapeutycznych: Andrzej Karolak (prowadzi salę techniczno–gospodarczą), Ilona Buczyńska (prowadzi salę doświadczania świata), Blanka Kalinowska (opiekuje się salą garncarsko–ceramiczną). Jak wspólnie przyznają nowe umiejętności są cenne. Pozwalają szerzej spojrzeć na materiał jakim jest szkło, to że można je łączyć z drewnem i metalem. – Na pewno tę technikę będziemy stosować w przyszłej pracy – deklarują.

Głównym celem pracowni szkła artystycznego w CSE Światowid jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w taki sposób, by powstawały kolejne ośrodki. W programie szkolenia były sposoby rzeźbienia płyt wulkanicznych i z włókien szklanych, tak aby powstały z nich formy do uginania szkła, sposoby stosowania separatorów, stapiania fryt szklanych, zatapiania w szkle różnych materiałów, wycinanie kół i pasów, tworzenie biżuterii, lamp, sklejanie szkieł za pomocą lampy UV.

  Edyta Bugowska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11097