ZUS: 920 mln zł wypłaconych świadczeń dla rodzin

ZUS: 920 mln zł wypłaconych świadczeń dla rodzin
Fot. Pixabay

Świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy, Dofinansowanie pobytu w żłobku, Program Dobry Start 300+ ” to programy i świadczenia, które obsługuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku łączna kwota wypłat na Warmii i Mazurach przekroczyła 920 mln zł.

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze otrzymujemy na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o to świadczenie – wyłącznie w formie elektronicznej (przez PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną). W ubiegłym roku ( na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 do 31.05.2023) do ZUS na Warmii i Mazurach złożonych zostało prawie 184 tys. wniosków, na 285,5 tys. dzieci, a kwota wypłat w 2022 r. (do 30.11.) to 748,5 mln zł. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy składać można od 1 lutego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i ewentualne załączniki do niego składamy tylko elektronicznie. W 2022 roku do ZUS w regionie wpłynęło 22 tys. wniosków (23,6 tys. dzieci) a łączna dotychczas wypłacona kwota przekroczyła 115 mln zł.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
  • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. W ubiegłym roku do ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wpłynęło 4250 wniosków na 4750 dzieci, a łączna wypłacona kwota przekroczyła 6,4 mln zł.

Program Dobry Start 300+

Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Środki otrzymujemy na rachunek bankowy, który wskażemy we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków. Wnioski składa się elektronicznie. O terminie rozpoczęcia składania wniosków w br. będziemy informować. W 2022 roku na Warmii i Mazurach złożonych zostało  prawie 120 tys. wniosków (168 tys. dzieci) a łączna wypłacona kwota to prawie 50 mln zł.

Więcej informacji dot. świadczeń dla rodziny z ZUS, znaleźć można na naszej stronie internetowej (www.zus.pl): Świadczenia dla rodziny z ZUS – ZUS.

Anna Grabowska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego
Print Friendly, PDF & Email