Warszawa: Kolejny sprzęt i aparatura dla miejskich szpitali

Warszawa: Kolejny sprzęt i aparatura dla miejskich szpitali
Fot. Rafał Motyl / UM Warszawa

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w Szpitalu Czerniakowskim uruchomiono właśnie pracownię rezonansu magnetycznego, a Szpital Grochowski otrzymał nowoczesny sprzęt medyczny za ponad 6 mln zł. Ostatnio do obydwu placówek trafiły również nowe karetki do transportu sanitarnego.

Wsparcie dla warszawskich placówek to element realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez doposażanie mazowieckich placówek medycznych. W ramach projektu nowy sprzęt i aparatura medyczna za blisko 30 mln zł sukcesywnie trafia do siedmiu miejskich szpitali: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka, Szpitala Praskiego oraz Szpitala Solec.

– Dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za kolejny wspólny projekt, który służy mieszkańcom nie tylko stolicy i metropolii warszawskiej, ale teraz również uchodźcom z Ukrainy – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Nowoczesny sprzęt medyczny dla miejskich szpitali każdego dnia będzie wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, dlatego tak bardzo doceniamy otrzymaną pomoc.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc uruchomienie środków unijnych na walkę z pandemią było najlepszą podjętą decyzją. COVID-19 unaocznił nam ogromne potrzeby placówek medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Dziś, po dwóch latach pandemii widzimy, jak ważne było to wsparcie. Co istotne, trafiało ono zarówno do szpitali miejskich, powiatowych, jak i wielospecjalistycznych szpitali wojewódzkich. Dziś widzimy kolejne efekty projektu. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego w Szpitalu Czerniakowskim pacjenci korzystają z nowoczesnego rezonansu magnetycznego, który powstał w zabudowie modułowej. Do placówki trafiły także aparaty USG, do kompresji klatki piersiowej, defibrylatory i respiratory. Wartość tego sprzętu i robót budowlanych to 6,8 mln zł – mówi Elżbieta Lanc.

Od 2021 r. Szpital Czerniakowski otrzymał od samorządu województwa mazowieckiego ponad 19 mln zł unijnego wsparcia. Ponadto 20 mln zł przekazało m.st. Warszawa na zadania inwestycyjne i rozbudowę szpitala.

Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Czerniakowskim

Dzięki środkom z projektu w Szpitalu Czerniakowskim działa już rezonans magnetyczny z wyposażeniem w zabudowie modułowej. Zakup urządzenia oraz niezbędne roboty budowalne wraz z montażem to koszt ponad 5 mln zł. Rezonans umożliwia wszechstronne badania diagnostyczne i jest obecnie najnowocześniejszą oraz najdokładniejszą metodą obrazowania ludzkiego ciała. Zabieg jest bezinwazyjny i pomaga dokładnie określić w jakim stanie znajduje się pacjent.

Poza rezonansem magnetycznym Szpital Czerniakowski otrzymał również:

 • 5 aparatów do znieczulania,
 • 3 aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
 • 1 automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
 • 6 defibrylatorów z wyposażeniem,
 • 3 respiratory.

Sprzęt za ponad 6 mln zł dla Szpitala Grochowskiego

Kolejny miejski podmiot leczniczy, który jako partner w projekcie samorządu Mazowsza, otrzymał sprzęt i aparaturę medyczną, to Szpital Grochowski. Placówce przekazano już:

 • 3 aparaty USG,
 • 4 centrale do monitorowania,
 • 25 kardiomonitorów,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z robotami budowlanymi związanymi z adaptacją pomieszczeń,
 • tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc,
 • aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń.

Łączna wartość sprzętu to ponad 6 mln zł.

Dodatkowo, Szpital Czerniakowski i Grochowski otrzymały również dwa ambulanse sanitarne typu T wraz z wyposażeniem (w tym nosze i krzesło kardiologiczne) – karetki służą do transportu pacjentów np. na badania.

Szpital Grochowski rozwija się dalej – dzięki nowym kontraktom z Narodowego Funduszu Zdrowia od grudnia 2021 r. w placówce są realizowane świadczenia ambulatoryjne w zakresie onkologii klinicznej, a od 1 lipca br. w szpitalu będzie prowadzone dodatkowo leczenie w ramach programów lekowych:

 • leczenie chorych na raka piersi;
 • leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

W ramach pakietu onkologicznego realizowane są świadczenia, w tym diagnostyka i leczenie nowotworów piersi, tarczycy i jelita grubego.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu wynosi 480 mln zł, w tym 414,9 mln zł to środki UE, przeszło 49,9 mln zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego, a blisko 15,2 mln zł – środki budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email