Ulga w komunikacji dla obywateli Ukrainy dobiega końca

Ulga w komunikacji dla obywateli Ukrainy dobiega końca
Fot. RS

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczona odpowiedzialnością przypomina, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu dla obywateli Ukrainy przysługuje do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Przypomnijmy, możliwość bezpłatnych przejazdów elbląską komunikacją miejską mieszkańcom Ukrainy umożliwiło zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg i przysługiwało obywatelom Ukrainy na podstawie paszportu lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email