Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta świętowało jubileusz 40-lecia

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta świętowało jubileusz 40-lecia
Fot. MRiPS / Twitter

Pomoc innym, najbardziej potrzebującym, to najpiękniejszy wyraz naszego człowieczeństwa – mówiła podczas jubileuszu 40-lecia Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podczas uroczystości minister wręczyła w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe – złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi. Otrzymało je w sumie 9 osób – za działalność na rzecz osób najuboższych i w kryzysie bezdomności.

Krzyż Zasługi, ustanowiony został w 1923 r., nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Podczas sobotniego jubileuszu minister Maląg wręczyła też Odznaki Honorowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo. Nadanie odznaki przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Wszystkie osoby odznaczone Krzyżem Zasługi otrzymały też Odznaki Honorowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Towarzystwo działa od 1981 roku. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Obecnie zrzesza 2,3 tys. członków zorganizowanych w 64 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi 170 placówek pobytowych, w których przebywa ok. 4 tys. osób.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono: Jana Gerulę, Emila Jurkiewicza, Józefę Kogut, Jadwigę Mikołajczyk.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono: Wojciecha Bystrego, Halinę Kowalewską, Mariana Noworolskiego, Wiesława Paszkiewicza.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała: Agnieszka Panasiuk

MPiPS
Print Friendly, PDF & Email